Finansiellt

HEBA:s förvaltningsresultat ökar

 

HEBA:s förvaltningsresultat för det första halvåret 2017 uppgick till 64,3 (56,3) Mkr, en ökning med 14 %. Det beror huvudsakligen på ökade hyresintäkter till 160,5 (143,4) Mkr. HEBA:s fastighetsbestånd utökades under föregående år med fler nyproducerade bostads- och samhällsfastigheter samtidigt som HEBA:s ROT-program av befintliga fastigheter fotsätter. Intäktsökningarna bedöms fortsätta även under andra halvåret 2017.

HEBA tillträder i september en nyproducerad bostadsfastighet i Flemingsbergsdalen med 184 lägenheter och 1 600 kvadratmeter lokaler. Fastigheten ger fullt uthyrd en årshyra om cirka 27 Mkr. Två fastigheter som för närvarande genomgår renovering färdigställs under andra halvåret 2017.

Hyresintäkterna för första halvåret uppgick till 160,5 (143,4) Mkr, en ökning från föregående år med 11,9 %. Driftsöverskottet har ökat till 98,9 (84,9) Mkr, en ökning med 16,5% jämfört med samma period 2016. Förvaltningsresultatet uppgick till 64,3 (56,3) Mkr. 

Substansvärdet på aktien uppgick till 125,3 (114,1) kr per aktie.

HEBA fortsätter att växa samtidigt som vi ska behålla en stark finansiell ställning.

 

 

 

Finansiella nyckeltal:  2016  2015 
 Kassaflöde, Mkr  150,9  115,1
 Investeringar, Mkr  720,7  313,1
 Soliditet, %  52,6  55,0
 Överskottsgrad, %  61,5  61,9
     

 

 

 

  

Delårsrapporter

Delårsrapport jan-sep 2017 (pdf)

Delårsrapport jan-jun 2017 (pdf)

Delårsrapport jan-mars 2017 (pdf)

Bokslutskommuniké 2016 (pdf)

Delårsrapport jan-sep 2016 (pdf)

Delårsrapport Jan-Jun 2016 (pdf)

Delårsrapport Jan-Mar 2016 (pdf)

Bokslutskommuniké 2015 (pdf)

Delårsrapport Jan-Sep 2015 (pdf)

Delårsrapport Jan-Jun 2015 (pdf)

Delårsrapport Jan-Mars 2015 (pdf)

Bokslutskommuniké 2014 (pdf)

 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2016 (pdf)

Årsredovisning 2015 (pdf)

Årsredovisning 2014 (pdf)

Årsredovisning 2013 (pdf)

Årsredovisning 2012 (pdf)

Årsredovisning 2011 (pdf)

Årsredovisning 2010 (pdf)

 

Hållbarhetsredovisningar

GRI-bilaga 2016 (pdf)

GRI-bilaga 2015 (pdf)

 

Alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal Q4 2017 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q3 2017 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q2 2017 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q1 2017 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q4 2016 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q3 2016 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q2-2016 (pdf)