Bolagsledning

HEBAs ledningsgrupp består av:

Lennart Karlsson

VD
Född 1954
Anställd sedan 2008
Tidigare anställningar:
VD Akademiska Hus Stockholm AB, VD Förvaltnings AB Galären
Utbildning: Civ Ing KTH, MBA Handelshögskolan i Stockholm
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Galären Luleå AB
Aktieinnehav i HEBA: 24 146 B-aktier


Frank Sadleir

Ekonomichef
Född 1956
Anställd sedan 1999
Tidigare anställningar: Försäkringskassan, Skatteverket, Deloitte
Utbildning: Civilekonom
Tidigare ledande befattningar: Auktoriserad revisor
Aktieinnehav i HEBA: 1 200 B-aktier


Marija Nikolic

Förvaltningschef
Född 1971
Anställd sedan 2015
Tidigare anställningarSavills Förvaltning AB, Svenska Bostäder
och Einar Mattsson

Utbildning: Dipl. Fastighetsförvaltning
Tidigare ledande befattningar: Förvaltningschef
Aktieinnehav i HEBA 0


Helena Elfstadius

Chef Fastighetsutveckling
Född 1970
Anställd sedan 2015
Tidigare anställningarStrabag Projektutveckling AB, Citycon, Fabege, Hifab
Utbildning: Civ Ing KTH
Tidigare ledande befattningarProperty Development Director, Chef projektutveckling
Aktieinnehav i HEBA: 0

 


Nina Agerberg

VD assistent
Född 1959
Anställd sedan 2016
Tidigare anställningarSwedbank, Ektornet AB, Hufvudstaden AB (publ)
UtbildningFil kand Medie- och kommunikationsvetenskap
Tidigare ledande befattningar: VD-assistent
Aktieinnehav i HEBA 0