HEBA bygger och utvecklar.

Här presenteras HEBA:s aktuella projekt

HEBAs pågående renoveringsarbeten i våra fastigheter, se Arbete pågång


 

HEBA bygger nytt i Huddinge

HEBA förvärvar ett bostadsprojekt av Skanska Hyresbostäder i Flemingsbergsdalen i Huddinge. Fastigheten ligger invid pendeltågstationen i Flemingsberg. Affären inkluderar uppförande av fyra hyreshus med 184 lägenheter om 1-4 rok och 86 garageplatser och 1.500 kvm lokalarea. HEBA investerar totalt 430 miljoner kronor i projektet.
Byggstarten började i januari 2015 och inflyttning sker i etapper under hösten 2016 och våren 2017.
Huddinge är en kommun med stark tillväxt. Goda allmänna kommunikationer tillsammans med de satsningar som görs i området bidrar till att Flemingsbergsdalen kommer att bli ett mycket attraktivt bostadsområde.

Förmedlingen av lägenheterna sköts av Bostadsförmedlingen i Stockholm.
Läs om förmedlingen hos Bostadsförmedlingen

Första spikslaget togs den 11 augusti 2015.
Lennart Karlsson, Vd HEBA Fastighets AB tar tillsammans med
Daniel Dronjak-Nordqvist kommunstyrelsens ordförande i Huddinge och
Richard Hultin Vd Skanska Hyresbostäder AB det första spikslaget.
 


HEBA utvecklar Aktiva Hus i Norra Djurgårdsstaden

Läs mer om Aktiva hus

HEBA medverkar i ett samarbete med Fortum, Ericsson, ABB och Electrolux rörande utveckling av smarta elnät. Samarbetet ska leda till energieffektiva och energiaktiva fastigheter i ett framtida elnät med Norra Djurgårdsstaden som testområde. Projektet omfattar bl.a. smarta vitvaror som utnyttjar elnätet när det är som fördelaktigast för hyresgästens ekonomi eller när det är som mest miljövänligt.
HEBA kommer att producera egen elenergi på fastigheten genom solceller på taken. Den ska täcka en del av elbehovet för hissar. fläktar och allmänbelysning.
Efter två år kommer man göra en utvärdering av de tekniska lösningarnas funktion och hur hyresgästerna upplever tekniken.


Världsklassavtal

Avtalet är en avsiktsförklaring om ett samarbete mellan HEBA Fastighets AB och Stockholms Stad för att utveckla Norra Djurgårdsstaden till en miljöstadsdel i världsklass.


 

Renovering kv. Pennvässaren 2 i Vällingby

HEBA har tecknat avtal med M3 Bygg AB att på totalentreprenad genomföra renoveringen av kv. Pennvässaren 2 omfattande 92 lägenheter. Arbetena påbörjades i april 2016 och planeras vara klara till juni 2017. Projektet delas in i 5 etapper och första etappen blir klar för inflyttning i augusti i år.

Nya badrum och kök, golv, tapter samt nya detaljer