Information om felanmälan och störningsjour

Hur gör man en felanmälan

Felanmälan görs i förstahand till respektive fastighetsskötare via "Mina sidor".

  • Telefontiderna är måndag-fredag 07.30-10.30

När du ringer på respektive områdes Felanmälan kommer du till vår centrala felanmälan där ditt ärende registreras och vidarebefordras till fastighetsskötaren i ditt område.

Felanmälan Översikt Områden

Ladda ned (260Kb)

Akuta fel under kvällar och helger

Skulle ett akut fel inträffa utanför fastighetsskötarens telefontid ska du ringa till huvudkontoret så att vår telefonist kan koppla samtalet vidare till berörd person. På kvällar och helger kan du ringa till tekniska jouren som HEBA anlitar men kom ihåg att bara ringa vid akuta fall som absolut inte kan vänta till nästa dag.

Om du upplever grannar extra störande kan du ringa Störningsjouren.

Anmälan skadedjur

Ring Anticimex för att anmäla och rådgöra vilka åtgärder som skall göras. Anticimex avgör om det blir aktuellt med hembesök. Uppge att HEBA är försäkrade hos Brandkontoret.

Telefon till Anticimex:
08-517 634 00

Länk till Anticimex