Rapporter

2017-11-09 Kurspåverkande Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017 2017-08-10 Kurspåverkande Delårsrapport januari-juni 2017HEBA Fastighets AB (publ) 2017-05-03 Kurspåverkande Delårsrapport januari - mars 2017 HEBA Fastighets AB (publ) 2017-04-06 Kurspåverkande HEBA:s årsredovisning 2016 2017-02-16 Kurspåverkande Bokslutskommuniké 2016
2017 2016 2015 2014 2013 2012