72 hyreslägenheter i Norra Djurgårdsstaden etapp 2

Byggstart gick av stapeln den 5 maj 2015.
Norra Djurgårdsstaden kommer att bli ett spjutspetsområde när det gäller miljövänligt byggande, här ska framtidens klimatanpassade bostadsområde skapas.

 HEBA Fastighets AB har slutit avtal med Skanska om att gemensamt utveckla kvarteret Balkonghusen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.
Avtalet omfattar i första fasen en projektering av två flerbostadshus med ett
72 hyresrättslägenheter.

Avsikten är att samarbetet ska leda fram till fas två som innebär ett entreprenadavtal där Skanska bygger husen med  byggstart i början av 2015.
Avsikten är att husen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå. Miljöbyggnad, som administreras av
Sweden Green Building Council, är ett certifieringssystem för nyproducerade och befintliga byggnader med fokus på
energi, inomhusmiljö och materialval.

Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsområde med grön profil i Stockholm. Området sträcker sig från
Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder.
Här planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och spårväg.

Här kan du läsa mer om Norra Djurgårdsstaden

Första spadtaget togs den 5 maj 2015

Här ses Skanskas Regionchef Fredrik Bele, HEBAs VD Lennart Karlsson och Bostadsförmedlingens VD Lena Larsson Daag