Arbeta hos HEBA

Medarbetare

På HEBA är vi 36 anställda, 24 tjänstemän på huvudkontoret och 12 fastighetsskötare. Många har arbetat i HEBA under lång tid. Den genomsnittliga anställningstiden är 7 år och medelåldern 49 år.

Lediga jobb

Vi har för närvarande inga lediga jobb.