Data per aktie

 Data per aktie 2016 2015 2014  2013  2012

 Resultat efter skatt, kr

9,02 

21,87 

3,05 

4,45

7,92

 Kassaflöde, kr

3,66 

2,79 

2,59 

1,52

2,43

 Eget kapital, kr

96,69 

89,17 

68,60 

66,75

63,40

 Substansvärde, kr

122,00 

112,90 

86,00 

83,16

78,67

Fastigheternas bokförda värde, kr

182,28 

160,55 

128,28 

117,97

108,80

Antal aktier vid årets slut, tusental

41 280 

41 280 

41 280 

41 280

41 280

Genomsnittligt antal aktier, tusental

41 280 

41 280 

41 280 

41 280

41 280