Finansiellt

HEBA färdigställer projekt

 

De nya och renoverade fastigheterna bidrar till ökade hyresintäkter. Merparten av projekten färdigställdes under senare delen av 2016, varför hyresökningen får fullt genomslag först under 2017. Det ger HEBA ett bra utgångsläge inför 2017.

Hyresintäkterna uppgick till 295,4 (282,3) Mkr, en ökning från föregående år med 4,6%. Driftsöverskottet har ökat till 181,6 (174,7) Mkr, en ökning med 6,9% jämfört med 2015. Förvaltningsresultatet ligger i nivå med föregående år 120,6 (120,3) Mkr.

Substansvärdet på aktien uppgick till 122 (113) kr per aktie.

HEBA fortsätter att växa samtidigt som vi ska behålla en stark finansiell ställning.

 

Finansiella nyckeltal:  2016  2015 
 Kassaflöde, Mkr  150,9  115,1
 Investeringar, Mkr  720,7  313,1
 Soliditet, %  52,6  55,0
 Överskottsgrad, %  61,5  61,9
     

 

 

 

  

Delårsrapporter

Delårsrapport jan-mars 2017 (pdf)

Bokslutskommuniké 2016 (pdf)

Delårsrapport jan-sep 2016 (pdf)

Delårsrapport Jan-Jun 2016 (pdf)

Delårsrapport Jan-Mar 2016 (pdf)

Bokslutskommuniké 2015 (pdf)

Delårsrapport Jan-Sep 2015 (pdf)

Delårsrapport Jan-Jun 2015 (pdf)

Delårsrapport Jan-Mars 2015 (pdf)

Bokslutskommuniké 2014 (pdf)

 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2016 (pdf)

Årsredovisning 2015 (pdf)

Årsredovisning 2014 (pdf)

Årsredovisning 2013 (pdf)

Årsredovisning 2012 (pdf)

Årsredovisning 2011 (pdf)

Årsredovisning 2010 (pdf)

 

Hållbarhetsredovisningar

GRI-bilaga 2016 (pdf)

GRI-bilaga 2015 (pdf)

 

Alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal Q1 2017 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q4 2016 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q3 2016 (pdf)

Alternativa nyckeltal Q2-2016 (pdf)