Nöjd-kund-index 2015

 HEBA fick ett bra betyg från hyresgästerna i den nöjd-kund enkät som blev klar i december 2015.

Serviceindex, de frågor som fångar upp hur våra hyresgäster upplever tryggheten, hjälp från HEBA och bemötande hamnade på
81,4 procent nöjda hyresgäster !
Det blev ett högre betyg än föregående undersökning 2013.

Produktindex hamnade på 76,2 procent nöjda hyresgäster, även det värdet ökade jämfört med 2013.
Produktindex avser egenskaper hos lägenheten och fastigheten i övrigt såväl inne som ute.

Vad gäller prisvärdheten är 72,5 procent nöjda hyresgäster, samma värde som 2013.

Tack till alla hyresgäster som svarade på enkäten!