HEBA växer

HEBAs fastighetsbestånd ska växa i Stockholmsregionen med förbättrad lönsamhet och miljöfokus. HEBA har som mål att all nyproduktion ska miljöcertifieras.
Vi tittar i första hand på nya utvecklingsprojekt då utbudet av befintliga bostadsfastigheter till försäljning är lågt. Värdeutvecklingen på fastigheter i Stockholms närförorter är hög vilket gör renoveringar av vårt äldre fastighetsbestånd än mer intressant. Bolagets investeringar kommer att fokusera på nyproduktion av bostadfastigheter och ROT-renovering av vårt äldre bestånd.

Koncernens fastighetsinnehav omfattar 63 fastigheter.

Nyinvesteringar i fastigheten Borrsvängen 14 i Gubbängen uppgick till 57,2 Mkr.
Nyinvesteringen i Norra Djurgårdsstaden uppgick till 30,4 Mkr.
I värdehöjande åtgärder i övriga fastigheter har investerats 22,1 Mkr. I övriga anläggningstillgångar har investerats 1,4 Mkr.
HEBA har i november 2014 tecknat avtal med Skanska Hyresbostäder om uppförande av 184 lägenheter i Flemingsbergsdalen Huddinge. Affären genomförs som en bolagsaffär med tillträde i juli 2017. Investeringen beräknas totalt uppgå till 430 Mkr.