NKI-undersökning

 

HEBA genomför sedan några år tillbaka, kontinuerligt kundenkäter som ger oss besked hur vi lyckas med vår service. Resultaten från dessa mätningar utgör en viktig kommunikation med våra hyresgäster och en grundval till olika förbättringsåtgärder. Det är de små detaljerna som i sitt sammanhang formar helheten för våra hyresgästers välbefinnande.

HEBA genomför vartannat år denna Nöjd-kund-undersökning.

Nöjd-kund-enkät 2015 är klar och sammanställd. Tack för det fina resultatet och tack din medverkan!

 

Resultat från 2015 års undersökning

Serviceindex 81,4% nöjda hyresgäster

Produktindex 76,2% nöjda hyresgäster

Trivsel i kvarteret 92,9% nöjda hyresgäster

Trivsel med HEBA 87,6% nöjda hyresgäster

Hjälp när det behövs, Rent och snyggt och allmänna utrymmen fick ökade betyg. Det är några av de fina resultaten vi fått som svar på de satsningar som gjorts under året.

Serviceindex innefattar trygghet, rent och snyggt, hjälp, ta kunden på allvar.
Produktindex innefattar lägenheten,allmänna utrymmen och utemiljön.