Styrelsen

Styrelsens arbete

Under 2015 har styrelsen haft åtta möten och samtliga ledamöter har deltagit i samtliga möten. Arbetet följer en av styrelsen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar styrelsens arbetsformer och arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt formerna för den löpande ekonomiska rapporteringen.

 

 

 

 

Sören Härnblad
Danderyd, född 1945
Ordförande
Advokat, Bird & Bird Advokat KB
Invald 1984

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Förvaltnings AB Vretensborg och Energivärden Holding AB samt ledamot i Mirmor Holding AB och dess helägda dotterbolag och Sjönära Fastighetsmäklare Johan Vogel AB.

Aktieinnehav
34 320 A-aktier,
177 456 B-aktier
64 600 B-aktier genom bolag
Aktieinnehav inklusive närstående och via bolag:
1 149 480 A-aktier
4 257 040 B-aktier

Styrelsens ordförande är beroende i förhållande till större aktieägare men oberoende av bolaget.

Christina Holmbergh
Lidingö, född 1967
Delägare och VD i Lansen Förvaltnings AB
Invald 2005

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i Lansen Förvaltnings AB, andre vice ordförande i Fastighetsägarna Stockholms Fullmäktige och ledamot i LFE Fastighets AB.

Aktieinnehav
457 080 A-aktier
1 954 902 B-aktier

Ledamoten är oberoende av såväl bolaget som större aktieägare

 Rolf H Andersson
Stockholm, född 1950
Egen företagare i fastighetsbranschen
Invald 2003

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i bl.a Bro Byggnads AB och Fastighets AB Prästgården

Aktieinnehav
823 406 B-aktier
Aktieinnehav inklusive närstående:
1 023 900 B-aktier

Ledamoten är oberoende av såväl bolaget som större aktieägare

Lars Åberg
Stockholm, född 1948
Invald 1985

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i Analysgruppen AB och JG Vent AB

Aktieinnehav
144 840 A-aktier
60 028 B-aktier

Ledamoten är oberoende av såväl bolaget som större aktieägare

 

 

 

 

Tobias Emanuelsson
Stockholm, född 1978

Partner och delägare i Scandinavian Property Group A/S (SPG), Oslo

Invald 2016

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i flera av SPGs hel- och delägda projektbolag

Aktieinnehav 0

Ledamoten är oberoende av såväl bolaget som större aktieägare

Lena Hedlund
Danderyd, född 1961
Egen konsultverksamhet inom Management och Kommunikation
Invald 2008

Övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Cleova Consulting AB och Stubboda Bostad AB

Aktieinnehav
8 100 B-aktier

Ledamoten är oberoende av såväl bolaget som större aktieägare

  

Johan Vogel
Täby, född 1974
Suppleant
Fastighetsmäklare och delägare i Sjönära AB och Sjönära Fastighetsmäklare
Johan Vogel AB

Invald 2014

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i Sjönära Fastigheter AB, Sjönära Fastighetsmäklare Johan Vogel AB
och Mirmor Holding AB och dess fastighetsägande dotterbolag

Aktieinnehav
149 400 A-aktier
758 520 B-aktier

Suppleanten är beroende i förhållande till större aktieägare men oberoende av bolaget