Verksamhet

Fastighetsbeståndet

HEBA med koncernföretag hade vid utgången av 2015 ett fastighetsbestånd omfattande totalt 63 fastigheter. Samtliga är belägna i Stockholms stad, Huddinge kommun, Lidingö stad och Täby kommun. Merparten av fastigheterna är uppförda under 1940-, 1950-, samt 1960-talet. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 218 060 kvm. Koncernen har 3 084 bostadslägenheter som omfattar 200 199 kvm motsvarande cirka 92 % av den uthyrningsbara ytan. Antalet lokaler är 265 stycken med en yta om 17 861 kvm.

Fastighetsbeståndet utgörs således till helt dominerande del av bostäder. Fastigheterna är genomgående mycket välbelägna och i gott skick. Efter de ombyggnader som tidigare skedde av ledigblivna lägenheter håller en betydande del av beståndet en modern standard. Totalt är 1 633 av lägenheterna eller 53% ny- eller ombyggda 1995 eller senare.

För mer information hänvisas till senaste årsredovisningen.